Snemanje predstavitve evropske državljanske pobude
Zavod Movit je v okviru dejavnosti Informacijske pisarne programa Evropa za državljane organiziral javno predstavitev evropske državljanske pobude, ki predstavlja razmeroma novo možnost za neposreden vpliv državljanov na zakonodajo EU. Z evropsko državljansko pobudo lahko namreč državljani EU Evropsko komisijo pozovejo, naj pripravi zakonodajni predlog, s čimer lahko neposredno vplivajo na pripravo politik EU.

Udeležencem je bila predstavljena evropska državljanska pobuda kot politična pravica, ki jim pripada kot državljanom EU, in kot možnost in oblika udejanjanja aktivnega državljanstva v EU, ter postopek podpisovanja ter vlaganja evropske državljanske pobude. .

Osrednja gosta dogodka sta bila doc. dr. Saša Zagorc, docent na Pravni fakulteti v Ljubljani, in mag. Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo.